Informační karta veřejné zakázky


Název: Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace: Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000002
Evidenční číslo: 2019_02/OBHSB
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 30.01.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: podlimitní
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je: a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně položkového výkazu výměr a kontrolního ocenění položkového výkazu výměr. b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. c) Účast na jednáních s investorem na akci „Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice“. d) Obstarání inženýrské činnosti za účelem povolení stavby. e) Předmětem díla je také zpracování a projednání dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit potřebám zadání veřejné zakázky na stavební práce a poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, jenž bude spočívat především v poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, účast v hodnotící komisi při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Dokumentace včetně výkazu výměr bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a souvisejících zákonů a vyhlášek v platném znění. f) Zajištění autorského dozoru, včetně účasti na vybraných kontrolních dnech, zodpovídání dotazů, komunikace s investorem, dodavatelem apod. g) Vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. Účastník předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků projektové dokumentace a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Součástí elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr), který bude použit pro potřeby zadávacího řízení na výběr zhotovitele. V projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (DPS) ani ve slepém rozpočtu nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 30.01.2019 Do: 11.2.2019 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Podrobné informace: www.vhodne-uverejneni.cz

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací dokumentace ZPŘ k podpisu elektr 110119.pdf 212 kB 30.01.2019 10:37:07