Informační karta veřejné zakázky


Název: Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000005
Evidenční číslo: INV/2016/05
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: 641745
Odbor: ---
Datum zahájení: 05.12.2016
Rok zahájení: 2016
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí“. Stavba bude sloužit pro potřeby rozšíření kapacity Základní školy Dr.Edvarda Beneše. Jedná se o samostatně stojící objekt v ulici Jizerská propojený se stávající budovou školy v každém patře spojovacím krčkem. V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd po 30 žácích a tři učebny po 15 žácích. Přes 1.PP a 1.NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a šatny s hygienickým zázemím pro tělocvičnu jsou umístěny v 1.PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti. V nové dispozici suterénu vzniknou prostory pro skříňkové šatny, hygienické zázemí včetně zázemí pedagogických pracovníků se sprchou a WC, tělocvična včetně zázemí dále místnosti pro sklad a úklid. V přízemí objektu se nachází vstupní hala do objektu školy, hygienické zázemí a tři kmenové učebny. Každá kmenová učebna počítá s 30-ti žáky. V patře jsou umístěny další tři kmenové třídy, sborovna, 3 učebny s počtem max.15 žáků (počítače, jazyková učebna,..) a hygienické zázemí. Z chodby je umožněn přístup na obytnou terasu. Celá budova školy je navržena také s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je navržen bezbariérový a jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. V každém podlaží je navrženo také hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis prací a dodávek, která je součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zrušení zadávacího řízení
Datum zrušení veřejné zakázky: 21.12.2016
Předpokládaná hodnota: 82 000 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 03.10.2016 Do: 30.11.2016 11:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD-cast 1 - podrobne podminky (1A1169)_SIGNED.pdf 911 kB 03.10.2016 9:06:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD-část 2 - vzor smlouvy (1A1169).doc 97 kB 03.10.2016 9:06:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD-část 2 - vzor smlouvy (1A1169)_SIGNED.pdf 642 kB 03.10.2016 9:06:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD-část 3 - projektová dokumntace a VV (1A1169).zip 121 MB 03.10.2016 15:54:37
Jiný dokument
(Odůvodnění veřejné zakázky)
Odůvodnění (1A1169)_SIGNED.pdf 756 kB 13.10.2016 9:32:21
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) dotazy a odpovedi č.1 (1A1169)_SIGNED.PDF 614 kB 13.10.2016 9:33:09
Jiný dokument
(Odůvodnění veřejné zakázky)
Odůvodnění opravené 10.10. (1A1169)_SIGNED.PDF 764 kB 13.10.2016 9:33:38
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD-cast 1 - podrobne podminky opravné 10.10.(1A1169)_SIGNED.PDF 980 kB 13.10.2016 9:34:09
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
A_Pruvodni zprava_2016_09_25_upravená.doc 2 MB 14.10.2016 9:54:13
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
B_Souhrnna zprava_2016_09_25_upravená.doc 3 MB 14.10.2016 9:54:14
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
dotazy a odpovedi _2.doc 151 kB 14.10.2016 9:54:15
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
dotazy a odpovedi č 3_SIGNED.pdf 608 kB 18.10.2016 15:15:32
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 4.zip 5 MB 26.10.2016 8:32:37
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 5.zip 4 MB 26.10.2016 8:32:41
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 6.zip 4 MB 26.10.2016 8:32:43
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 7.zip 5 MB 27.10.2016 14:54:03
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 8.zip 1 MB 01.11.2016 9:35:14
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 9.PDF 332 kB 02.11.2016 15:43:08
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 10.zip 958 kB 03.11.2016 9:15:06
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 11.pdf 332 kB 07.11.2016 15:12:23
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 12.pdf 322 kB 07.11.2016 15:12:34
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 13.pdf 340 kB 09.11.2016 9:47:22
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 14.zip 4 MB 09.11.2016 9:47:43
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 15.pdf 324 kB 09.11.2016 16:36:34
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 16.zip 53 MB 15.11.2016 11:54:57
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 17.zip 2 MB 15.11.2016 14:28:49
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 18.zip 5 MB 22.11.2016 15:05:36
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 19.pdf 806 kB 22.11.2016 15:05:52
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 20.pdf 747 kB 24.11.2016 15:58:05
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 21.zip 1 MB 28.11.2016 15:31:33
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 22.pdf 601 kB 28.11.2016 15:31:47
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 23.pdf 601 kB 28.11.2016 15:31:58
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 24.zip 1 MB 28.11.2016 15:35:03
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 25.zip 327 kB 29.11.2016 16:03:46
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 26.pdf 588 kB 29.11.2016 16:03:57
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 27.zip 1 MB 01.12.2016 9:43:50
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 28.pdf 387 kB 01.12.2016 9:44:00
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 29.pdf 325 kB 01.12.2016 9:44:08
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 30.zip 2 MB 05.12.2016 17:54:44
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 31.PDF 589 kB 05.12.2016 17:54:58
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 32.PDF 731 kB 05.12.2016 17:55:10
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 33.PDF 585 kB 05.12.2016 17:55:23
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 34.pdf 327 kB 06.12.2016 14:23:05
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 35.pdf 574 kB 06.12.2016 14:23:14
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Doplňující informace č. 36.pdf 400 kB 13.12.2016 14:26:34
Jiný dokument
(Rozhodnutí o zrušení)
Oznámení rozhodnutí o zrušení_SIGNED.pdf 331 kB 21.12.2016 11:57:12
Jiný dokument
(Rozhodnutí o zrušení)
Rozhodnutí o zrušeni - usnesení_SIGNED.pdf 373 kB 21.12.2016 11:57:12
Jiný dokument
(Rozhodnutí o zrušení)
Pisemna_zprava_SIGNED.pdf 500 kB 21.12.2016 11:57:12