Informační karta veřejné zakázky


Název: REVITALIZACE HUSOVA PARKU V PRAZE 9 – ČAKOVICÍCH – I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000001
Evidenční číslo: 2019_01/KVÚ
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 24.01.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace Husova parku v Čakovicích. Projektová dokumentace uvedená v Příloze č. 5 této Výzvy řeší záměr revitalizace Husova parku v Čakovicích jako celku. Vzhledem k velké finanční náročnosti celého záměru bude stavba rozdělena na dvě samostatně funkční etapy (fáze). Předmětem plnění této veřejné zakázky nejsou prvky specifikované ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přesunuty do druhé etapy. Druhá etapa bude řešena samostatnou veřejnou zakázkou. Předmětem této veřejné zakázky je realizace první etapy, v jejímž rámci budou provedeny všechny prvky uvedené v projektové dokumentaci (vyjma částí uvedených ve změnových listech č. 1 a 2) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež tvoří přílohy č. 4 a 5 této Výzvy. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník zadávacího řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: --- Do: ---
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Podrobné informace: www.vhodne-uverejneni.cz

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo.doc 296 kB 25.01.2019 11:18:41
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení.doc 55 kB 25.01.2019 11:18:41
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3 - Vzor poddodavatelé.doc 43 kB 25.01.2019 11:18:41
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4 - Výkaz výměr.xlsx 252 kB 25.01.2019 11:18:41
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5 - PD_ZL_zip.zip 77 MB 25.01.2019 11:18:41