Informační karta veřejné zakázky


Název: Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000003
Evidenční číslo: 2019_03 KVÚ,ORUO
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 15.03.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby veřejné zeleně na území MČ Praha – Čakovice.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: 800 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 15.03.2019 Do: 22.3.2019 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 0._Výzva_-_VZ_údržba_veřejné_zeleně_na_území_MČ_Praha_-_Čakovice _(1_).pdf 113 kB 15.03.2019 8:59:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 1._Návrh_smlouvy (2).doc 144 kB 15.03.2019 8:59:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 2. Vzor čestného prohlášení o splnění kvalif. před..doc 49 kB 15.03.2019 8:59:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 3. Seznam poddodavatelů.doc 42 kB 15.03.2019 8:59:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4. Krycí list nabídky.doc 39 kB 15.03.2019 8:59:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6._Výkaz_výměr final.xlsx 16 kB 15.03.2019 8:59:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 5. Přehled ploch veřejné zeleně.pdf 2 MB 15.03.2019 8:59:03