Informační karta veřejné zakázky


Název: Mateřská škola – oprava podlahy v části objektu Praha – Třeboradice, Slaviborské nám. 21 – II. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000011
Evidenční číslo: 2018_11/OBHSB/27
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 27.04.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení opravy podlah v části budovy mateřské školy, v rozsahu výměny celého souvrství podlah, včetně nových nášlapných vrstev – Slaviborské nám. 21, Praha – Třeboradice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 27.04.2018 Do: 23.5.2018 13:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 09.05.2018 v 11.00 hodin. Sraz zúčastněných je před budovou čp. 21, Slaviborské nám. čp. 21, Praha - Třeboradice. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 1 Žádost o předložení cenové nabídky oprava podlahy II čp 21.pdf 1 MB 27.04.2018 12:45:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 2 Krycí list veřejné zakázky oprava podlahy II čp 21.xls 26 kB 27.04.2018 12:45:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 3 SOD oprava podlahy II čp 21.doc 107 kB 27.04.2018 12:45:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4 Technická zpráva oprava podlahy II čp 21.pdf 87 kB 27.04.2018 12:45:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 5 Výkaz výměr oprava podlahy II čp 21.xlsx 37 kB 27.04.2018 12:45:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6 Situace oprava podlahy II čp 21.pdf 266 kB 27.04.2018 12:45:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7 Půdorys oprava podlahy II čp 21.pdf 361 kB 27.04.2018 12:45:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 8 Detail podl. oprava podlahy II čp 21.pdf 244 kB 27.04.2018 12:45:29