Informační karta veřejné zakázky


Název: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000017
Evidenční číslo: 2018_17/KVÚ/33
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 19.06.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace Husova parku v Čakovicích. Revitalizace si klade za cíl zrekonstruovat stávající cestní síť, vybrané zdi a přidat nové prvky a mobiliář včetně osvětlení pro zatraktivnění celého parku pro místní obyvatele. Rekonstrukce stávající cestní sítě bude obnášet celkovou opravu povrchů chodníků a dílčí doplnění cestní sítě a zpevnění ploch. Rekonstruována budou i stávající schodiště. Nově pak bude umístěno sedací schodiště s vloženou rampou zpřístupňující park lidem s omezenou schopností pohybu a matkám s kočárky v jihozápadním rohu parku. Na toto schodiště bude navazovat mlatová plocha s novým vodním prvkem (umělecká stěna, rekonstrukce stávající zdi a jejích zbytků). V celém parku přibude také nový mobiliář, osvětlení a výsadby. Ve východní části parku budou stávající zdi opraveny a přibude zde umělecký objekt – Čakovické domky jako reministence na původní čakovickou náves. V této části bude také nově vytvořen herní plácek a rekonstrukcí stávající stěny vznikne parkurová stěna. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 5 a 6 této Výzvy. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník zadávacího řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 19.06.2018 Do: 19.7.2018 10:59
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek.pdf 4 MB 19.06.2018 11:55:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 - Návrh smlouvy.doc 298 kB 19.06.2018 11:55:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2 - Krycí list nabídky.doc 38 kB 19.06.2018 11:55:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3 - ČP Kvalifikace.doc 55 kB 19.06.2018 11:55:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4 - Vzor poddodavatelé.doc 43 kB 19.06.2018 11:55:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xlsx 340 kB 19.06.2018 11:55:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 6 - Projektová dokumentace.zip 75 MB 19.06.2018 11:55:20
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) 1 Vysvětlení zadávacích podmínek_č 1.pdf 214 kB 27.06.2018 15:55:35
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) 2 Vysvětlení zadávacích podmínek č 2.pdf 214 kB 12.07.2018 15:59:08
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 9. Písemná zpráva zadavatele.pdf 240 kB 25.09.2018 9:21:53
Jiný dokument
(Rozhodnutí o zrušení)
Rozhodnutí o zrušení.pdf 145 kB 25.09.2018 9:22:21