Informační karta veřejné zakázky


Název: Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělomlýnská
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000007
Evidenční číslo: INV/2016/07
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: ---
Datum zahájení: 21.11.2016
Rok zahájení: 2016
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a nástavby stávajícího objektu, který bude sloužit jako služebna městské policie. Rozsah prací je určen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Karlem Fouskem, IČ 74574019, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy, když dne 7.7.2016 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na předmětnou stavbu, jedná se o rozhodnutí č.j. MC 18 22829/2016 OVÚR. vydané ÚMČ Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování (příloha č.2 této výzvy). Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzorové smlouvě, která přílohu č.3 této výzvy.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 4 131 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 02.11.2016 Do: 11.11.2016 11:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídky.docx 85 kB 02.11.2016 16:06:25
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č.2 Vzor smlouvy o dílo.doc 101 kB 02.11.2016 16:06:25
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č.3 UR a SP.pdf 290 kB 02.11.2016 16:06:25
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 - projektová dokumentace.zip 28 MB 03.11.2016 9:18:12