Informační karta veřejné zakázky


Název: Samojízdný pracovní stroj do 3500 kg
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000021
Evidenční číslo: 2018_21/ORUO/37
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 26.06.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: podlimitní
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka samojízdného pracovního stroje do 3500 kg pro údržbu zeleně, vyvážení odpadkových košů a košů na psí exkrementy a na zimní údržbu komunikací a chodníků (dále jen „pracovní stroj“). Požadavky na minimální technické parametry jsou stanoveny v příloze č. 1 této Výzvy.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 26.06.2018 Do: 17.7.2018 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 0 Výzva k podání nabídek.pdf 118 kB 26.06.2018 15:52:48
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Přílohy 1 - 4.zip 43 kB 26.06.2018 15:52:48
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 10. Písemná zpráva zadavatele.pdf 186 kB 02.10.2018 9:01:44