Informační karta veřejné zakázky


Název: Oprava rozvodů ÚT – Cukrovarská čp. 230, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000010
Evidenční číslo: 2018_10/OBHSB/26
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 27.04.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení opravy rozvodů ústředního vytápění nebytového objektu, v rozsahu výměny jednotlivých vertikálních větví a částečné výměny radiátorových těles – Cukrovarská čp. 230, Praha – Čakovice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 27.04.2018 Do: 24.5.2018 13:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10.05.2018 v 11.00 hodin. Sraz zúčastněných je před budovou čp. 230, ulice Cukrovarská, Praha - Čakovice. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 1 Žádost o předložení cenové nabídky čp 230.pdf 562 kB 27.04.2018 10:42:39
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1_Dokumentace_4 ÚT-Cukrovarská 230 Technická zpráva 2018.pdf 253 kB 27.04.2018 10:42:39
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_3 SOD oprava ÚT čp 230.doc 107 kB 27.04.2018 10:42:39
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3_2 Krycí list veřejné zakázky oprava ÚT čp 230.xls 26 kB 27.04.2018 10:42:39
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4_Výkaz výměr_5 ÚT-Cukrovarská 230, Spec.mat. 2018.doc 64 kB 27.04.2018 10:42:39
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5_Fotodokumentace.zip 354 kB 27.04.2018 10:42:39