Informační karta veřejné zakázky


Název: Gastro vybavení výdejny jídel MŠ Cukrovarská 115, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000002
Evidenční číslo: 2021_02/OBHSB
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 20.04.2021
Rok zahájení: 2021
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této VZMR je dodávka, instalace a montáž gastro vybavení do prostoru výdejny jídel MŠ. Předmětem zakázky bude provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v půdorysu dispozice výdejny jídel a v položkovém rozpočtu, které tvoří přílohy této Výzvy. Veškeré technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální požadovaná technická řešení. Předmětem VZMR jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník výběrového řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru.
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 300 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 20.04.2021 Do: 5.5.2021 15:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 0. Výzva k podání nabídek 115.pdf 635 kB 20.04.2021 17:13:38