Informační karta veřejné zakázky


Název: Souvislá údržba cyklostezek, MČ Praha-Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000015
Evidenční číslo: 2020_15/OIÚR
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 18.11.2020
Rok zahájení: 2020
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je rekonstrukce stávající cyklostezky A43 a rekonstrukce části komunikace v ul. Tryskovická. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je rekonstrukce stávající cyklostezky A50, která je pracovně rozdělena na dvě větve: 1. Větev – od ulice Hamplova až po parcelu číslo 362/4 (končící cca. u Mratínského potoka). 2. Větev plynule navazuje na ulici Ke zlatému Kopci až po ulici Čakovická.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 18.11.2020 Do: 4.12.2020 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/souvisla-udrzba-cyklostezek-mc-praha-cakovice

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 0. Vy´zva k poda´ni´ nabi´dek_A43 A50.pdf 141 kB 18.11.2020 15:22:20