Informační karta veřejné zakázky


Název: Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000014
Evidenční číslo: 2017/KVÚ/14
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: Z2017-024361
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 06.09.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového objektu ZŠ v ulici Jizerská, který bude propojen se stávající budovou školy č.p. 816 v každém patře spojovacím krčkem. V objektu bude celkem 7 kmenových tříd, každá pro 30 žáků a tři učebny, každá pro 15 žáků. Přes část 1. PP a 1. NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a šatny s hygienickým zázemím pro tělocvičnu jsou umístěny v 1. PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti. V nové dispozici suterénu vzniknou prostory pro skříňkové šatny, hygienické zázemí včetně zázemí pedagogických pracovníků se sprchou a WC, tělocvična včetně zázemí, dále místnosti pro sklad a úklid. V přízemí objektu se nachází vstupní hala do objektu školy, hygienické zázemí a tři kmenové učebny. V patře jsou umístěny další tři kmenové třídy, sborovna, 3 učebny a hygienické zázemí. Z chodby je umožněn přístup na obytnou terasu. Celá budova školy je navržena také s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je navržen bezbariérový a jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. V každém podlaží je navrženo také hygienické zázemí pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba bude sloužit pro potřeby rozšíření kapacity Základní školy Dr. Edvarda Beneše. Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro provádění stavby (příloha č. 1), ve výkazu výměr stavby (příloha č. 2) a ve smlouvě o dílo (příloha č. 3).
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 89 412 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 06.09.2017 Do: 30.10.2017 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1_DOKUMENTACE_DVZ_02_2017.zip 110 MB 06.09.2017 10:10:15
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3 Smlouva o dílo_fin.docx 65 kB 06.09.2017 10:10:15
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4_Krycí list.docx 17 kB 06.09.2017 10:10:15
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5_čestné prohlášení.docx 18 kB 06.09.2017 10:10:15
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 6_Seznam stavebních prací.docx 22 kB 06.09.2017 10:10:15
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 7_Seznam poddodavatelů.docx 16 kB 06.09.2017 10:10:15
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací dokumentace_fin.pdf 528 kB 06.09.2017 11:07:42
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1_Stavební vyjádření.zip 10 MB 06.09.2017 11:17:25
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvetleni ZD c 1 - 4.pdf.pdf 311 kB 19.09.2017 10:49:54
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Priloha 1 k vysvetleni.pdf.pdf 12 MB 19.09.2017 10:50:40
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Priloha 2 k vysvetleni.pdf.pdf 826 kB 19.09.2017 10:50:40
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Priloha 3 k vysvetleni.pdf.pdf 763 kB 19.09.2017 10:50:40
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvetleni ZD c 5.pdf.pdf 378 kB 19.09.2017 10:51:06
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_Výkaz výměr.xlsx 923 kB 20.09.2017 10:12:09
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6_31_signed.pdf 359 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Přílohy 1-4 k vysvětlení ZD č. 6_31.zip 4 MB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace 32 - 36_signed.pdf 369 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 32_36_Příloha č. 3 Smlouva o dílo_aktualizace k 19.9.2017.docx 66 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37_signed.pdf 308 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38 - 40_signed.pdf 315 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 38_40_Stavební akustika.pdf 763 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 41_43_signed.pdf 318 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 41_43_Zadávací dokumentace_aktualizace k 19.9.2017_signed.pdf 722 kB 20.09.2017 10:21:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44 - 45_signed.pdf 305 kB 22.09.2017 12:19:58
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46-64_signed.pdf 351 kB 03.10.2017 13:06:58
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 46_64_Koordinační situační výkres.pdf 1 MB 03.10.2017 13:07:29
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 2 vysvětlení č. 46_64_Hlukové posouzení.pdf 7 MB 03.10.2017 13:07:29
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 3 vysvětlení č. 46_64_Příloha č. 2 Výkaz výměr aktualizovaný k 2.10.2017.xlsx 923 kB 03.10.2017 13:07:29
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 4 vysvětlení č. 46_64_Příloha č. 3 Smlouva o dílo_aktualizace k 2.10.2017.docx 66 kB 03.10.2017 13:07:29
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 65 - 66_signed.pdf 327 kB 03.10.2017 13:10:46
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č.67 - 69_signed.pdf 321 kB 03.10.2017 13:12:37
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 70 - 75_signed.pdf 326 kB 03.10.2017 13:14:13
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 70 - 75_Dendrologický průzkum.pdf 1 MB 03.10.2017 13:14:27
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 76 - 78_signed.pdf 317 kB 03.10.2017 13:16:05
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 79_signed.pdf 312 kB 03.10.2017 13:18:53
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace č. 79_Hlukové posouzení.pdf 7 MB 03.10.2017 13:19:12
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 2 vysvětlení zadávací dokumentace č. 79_Koordinacni situace.pdf 1 MB 03.10.2017 13:19:12
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 80_105_signed.pdf 700 kB 03.10.2017 13:22:32
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 80_105_Vyjádření orgánů státní správy A.pdf 10 MB 03.10.2017 13:23:22
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 80_105_Vyjádření orgánů státní správy B.pdf 12 MB 03.10.2017 13:23:22
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 80_105_Vyjádření orgánů státní správy C.pdf 9 MB 03.10.2017 13:23:22
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č.106 - 117_signed.pdf 331 kB 03.10.2017 13:24:57
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 118_signed.pdf 458 kB 03.10.2017 13:27:23
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 118_Zadávací dokumentace_aktualizace k 2.10.2017.pdf 623 kB 03.10.2017 13:27:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119_signed.pdf 303 kB 06.10.2017 8:40:06
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 120_123_signed.pdf 315 kB 06.10.2017 8:40:14
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 124 - 127_signed.pdf 400 kB 11.10.2017 16:49:13
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 124_127_Příloha č. 3 Smlouva o dílo_aktualizace k 11.10.2017.docx 67 kB 11.10.2017 16:49:27
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 2 vysvětlení č. 124_127_Zadávací dokumentace_aktualizace k 11.10.2017.pdf 623 kB 11.10.2017 16:49:27
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 128 - 129_signed.pdf 491 kB 11.10.2017 16:49:37
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 130_131_signed.pdf 319 kB 17.10.2017 9:44:30
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 132_139_signed.pdf 360 kB 20.10.2017 8:02:47
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Příloha č. 1 vysvětlení č. 132_139_ Výpis zámečnických konstrukcí.pdf 2 MB 20.10.2017 8:02:57