Informační karta veřejné zakázky


Název: Oprava bytu č. 3, Myjavská čp. 626, Praha – Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000006
Evidenční číslo: 2020_06/OBHSB
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 29.05.2020
Rok zahájení: 2020
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení opravy bytu ve správě MČ, v rozsahu kompletní výměny elektroinstalace a ZTI včetně zařizovacích předmětů – ulice Myjavská čp. 626, Praha – Čakovice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr. Předpokládaná cena zakázky 150 000 Kč bez DPH. Prohlídk u místa plnění lze uskutečnit pouze po předchozí domluvě s kontaktní osobou . V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dov o zovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 150 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 29.05.2020 Do: 5.6.2020 09:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Jedná se o uzavřenou výzvu k předložení nabídky.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 626 Uzavřená výzva k podání CN.pdf 479 kB 29.05.2020 10:45:55