Informační karta veřejné zakázky


Název: Revitalizace Husova parku v Praze 9 - Čakovicích
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000027
Evidenční číslo: 2018_27/ORUO/43
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 27.09.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: podlimitní
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace Husova parku v Čakovicích. Revitalizace si klade za cíl zrekonstruovat stávající síť, vybrané zdi a přidat nové prvky a mobiliář včetně osvětlení pro zatraktivnění celého parku pro místní obyvatele.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 27.09.2018 Do: 17.10.2018 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek.pdf 4 MB 27.09.2018 11:48:37
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 1. Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo.doc 296 kB 27.09.2018 11:48:37
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 2. Příloha č. 2 - Krycí list nabídky.doc 37 kB 27.09.2018 11:48:37
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 3. Příloha č. 3 - ČP Kvalifikace.doc 55 kB 27.09.2018 11:48:37
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4. Příloha č. 4 - Vzor poddodavatelé.doc 43 kB 27.09.2018 11:48:37
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 5. Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xlsx 340 kB 27.09.2018 11:48:37
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. Příloha č. 6 - Projektová dokumentace.zip 75 MB 27.09.2018 11:48:37
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení.pdf 189 kB 18.10.2018 11:35:29