Informační karta veřejné zakázky


Název: Stavební úpravy bytu č. 16, U Nádraží 682, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000026
Evidenční číslo: 2019_26/OBHSB
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: ---
Datum zahájení: 09.10.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních úprav v bytě 1+1 bytového domu v rozsahu změny dispozice, kompletní výměny elektroinstalace, rozvodů ZTI, zařizovacích předmětů a souvrství podlah – U Nádraží 682, Praha - Čakovice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr. Předpokládaná cena zakázky 250 000 Kč bez DPH. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17.10.2019 v 11:00 hodin. Sraz zúčastněných je před budovou čp. 621, ulice Otavská, Praha - Čakovice. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: otevírání obálek
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 09.10.2019 Do: 30.10.2019 13:59
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Podrobnosti na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-upravy-bytu-c-16-u-nadrazi-682-praha-cakovice

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 682 Žádost o předložení cenové nabídky el. podpis.pdf 394 kB 09.10.2019 16:17:46