Informační karta veřejné zakázky


Název: Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice - zázemí hasičského sportu
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000018
Evidenční číslo: 2018_18/KVÚ/34
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 21.06.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba hasičské zbrojnice Praha - Miškovice se zázemím hasičského sportu, bližší specifikace viz. "Výzva k podání nabídek".
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 21.06.2018 Do: 17.7.2018 10:30
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek.pdf 4 MB 21.06.2018 15:13:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1_Návrh smlouvy o dílo.doc 299 kB 21.06.2018 15:13:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_Krycí list nabídky.doc 37 kB 21.06.2018 15:13:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3_ČP kvalifikace.doc 55 kB 21.06.2018 15:13:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4_Vzor poddodavatelé.doc 43 kB 21.06.2018 15:13:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5_Výkaz výměr.xls 865 kB 21.06.2018 15:13:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 6_Projektová dokumentace.zip 146 MB 21.06.2018 15:13:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Prohlášení k projektové dokumentaci.pdf 578 kB 21.06.2018 15:35:27
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení ZD č 1.pdf 228 kB 09.07.2018 9:14:36
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) HASMISK_STANDARD SVÍTIDEL.pdf 234 kB 09.07.2018 9:14:36
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 9. Písemná zpráva zadavatele.pdf 237 kB 10.10.2018 14:05:16