Informační karta veřejné zakázky


Název: Projektová dokumentace a inž. činnost na revitalizaci předprostoru hřbitovů v Praze - Čakovicích
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000007
Evidenční číslo: 2019_07/ORUO
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 30.04.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro vydání stavebního povolení v úrovni prováděcího projektu. Podkladem pro vypracování PD je zadávací dokumentace v rozsahu: · zadávací podmínky · architektonická studie (Ing. Eva Vízková a MgA. Adam Vízek, XI.2016) ve formátu PDF
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 30.04.2019 Do: 10.5.2019 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) SoD revitalizace předprost hřbitovů Praha_Čakovice.docx 40 kB 29.03.2019 11:20:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Analýza širších vztahů.pdf 10 MB 29.03.2019 11:20:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_ČP Kvalifikace.docx 27 kB 29.03.2019 11:20:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací podmínky.pdf 60 kB 29.03.2019 11:20:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Krycí list nabídky_revital předprostoru hřbitovů.docx 16 kB 29.03.2019 11:20:44
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Analýza řešeného území.pdf 2 MB 29.03.2019 11:55:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Problematika tříděného odpadu.pdf 3 MB 29.03.2019 11:55:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Dopravní řešení a parkování.pdf 949 kB 29.03.2019 11:55:03
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) arch studie plakát.pdf 7 MB 29.03.2019 11:55:04
Výzva k podání nabídek Výzva k nabídce PD revital předprostoru hřbitovů v Praze_Čakovicích.pdf 106 kB 30.04.2019 15:15:01