Informační karta veřejné zakázky


Název: Zámek Čakovice – zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha , Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000011
Evidenční číslo: 2017/INV/11
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 22.06.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je změna dokončené stavby, stavební úprava – vestavba do podkrovních prostor ve 3.NP objektu , jejímž cílem je vytvořit zázemí víceúčelového sálu pro 90 osob vč. účinkujících. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která byla zpracovala Ing. Irena Truhlářová, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami, které zpracovaly dílčí části dokumentace.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 22.06.2017 Do: 26.7.2017 13:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 30.6.2017 ve 10:00 hod. Sraz zúčastněných je před budovou zámku na adrese Cukrovarská 1, Praha 9 - Čakovice. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 00. Výzva k předložení cenové nabídky - 2.pdf 1 MB 22.06.2017 10:53:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 01. Projektová dokumentace.zip 34 MB 22.06.2017 10:53:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 02. Smlouva o dílo - návrh.doc 117 kB 22.06.2017 10:53:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 03. Krycí list veřejné zakázky.xls 19 kB 22.06.2017 10:53:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 04. Výkaz výměr.zip 707 kB 22.06.2017 10:53:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 05 - Čestné prohlášení.doc 27 kB 22.06.2017 10:53:04