Informační karta veřejné zakázky


Název: Stavební úpravy a změna využití stávající ubytovny Jizerská 744, Praha-Čakovice na objekt základní školy
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000008
Evidenční číslo: 2018_08/ORUO/24
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 24.04.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: podlimitní
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a změna využití stávající ubytovny v ulici Jizerská 744, Praha - Čakovice na objekt základní školy.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 24.04.2018 Do: 16.5.2018 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek.pdf 6 MB 24.04.2018 11:46:52
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 1. Příloha č. 1_Návrh smlouvy.doc 294 kB 24.04.2018 11:46:52
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 2. Příloha č. 2_Krycí list nabídky.doc 39 kB 24.04.2018 11:46:52
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 3. Příloha č. 3_Čestné prohlášení.doc 55 kB 24.04.2018 11:46:52
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4. Příloha č. 4_Vzor poddodavatelé.doc 44 kB 24.04.2018 11:46:52
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 5. Příloha č. 5_Soupis stavebních prací.xls 560 kB 24.04.2018 11:46:52
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6. Příloha č. 6_Projektová dokumentace.zip 17 MB 24.04.2018 11:46:52
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) 9 Písemná zpráva zadavatele.pdf 226 kB 13.06.2018 10:26:08