Informační karta veřejné zakázky


Název: Oprava manipulační plochy – II.
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000015
Evidenční číslo: 2018_15/ORUO/31
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 21.05.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace „Opravy manipulační plochy“, která volně navazuje na cvičební (psí) agility-loučku. Jedná se o změnu povrchu (stávajících plošných betonů) a likvidaci prorůstající náletové nízké zeleně a travin vč. očištění. Posléze budou na finálně opravenou plochu umístěny hrací a sportovní prvky (viz znázornění v zadávací dokumentaci).
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 21.05.2018 Do: 11.6.2018 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k předložení cenové nabídky.pdf 1 MB 21.05.2018 18:01:23
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2 - Krycí list veřejné zakázky OPRAVA MANIPUL PLOCHY.xlsx 11 kB 21.05.2018 18:01:23
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace.zip 4 MB 21.05.2018 18:01:23
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Přílohy - doplnění.zip 2 MB 01.06.2018 12:20:09