Informační karta veřejné zakázky


Název: Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha, Čakovice – koordinátor BOZP
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000002
Evidenční číslo: 2018_02/KVÚ/18
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 23.03.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které zahrnují všechny potřebné činnosti koordinátora BOZP, které si dodavatel je povinen zajistit k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky na základě projektové dokumentace pro projekt: Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha, Čakovice – koordinátor BOZP Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. - Koordinátor BOZP.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 23.03.2018 Do: 9.4.2018 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Příloha 1 - 5.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídky - koordináor BOZP.pdf 1 MB 23.03.2018 11:04:12
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1_Krycí list.docx 239 kB 23.03.2018 11:04:12
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_Návrh smlouvy - koordinátor BOZP.docx 249 kB 23.03.2018 11:04:12
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3_Čestná prohlášení.docx 242 kB 23.03.2018 11:04:12
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4_DOKUMENTACE_DVZ.zip 110 MB 23.03.2018 11:04:12
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5_Stavební vyjádření.zip 10 MB 23.03.2018 11:04:12