Informační karta veřejné zakázky


Název: Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000002
Evidenční číslo: 2017/KVÚ/02
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 06.03.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie odtokových poměrů, jejímž cílem je návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření a návrh realizačních opatření.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 1 078 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 15.02.2017 Do: 3.3.2017 11:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídky - Studie odtokových poměrů (Třeboradický potok).pdf 2 MB 15.02.2017 16:22:19
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Projektová dokumentace - studie odtokových poměrů (Třeboradický potok).pdf 1 MB 15.02.2017 16:22:19
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Harmonogram prací - Třeboradický potok.pdf 192 kB 15.02.2017 16:22:19
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Rozpočet slepý.xls 26 kB 15.02.2017 16:22:19
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Přehledka zájmového území.pdf 540 kB 15.02.2017 16:22:19