Informační karta veřejné zakázky


Název: Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše- stavební část, ul. Jizerská 840, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000006
Evidenční číslo: 2017/INV/06
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 25.05.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je revitalizace gastronomického provozu a zázemí školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Budova leží na pozemku s parc.č. 1151/21, k.ú. Čakovice. Zpracovatelem zadávací projektové dokumentace je Ondřej Srb, Podlužanská 2213, Praha 9, pod autorizací Ing. Milana Chrousta ČKAIT 0011078.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: 4 000 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 25.05.2017 Do: 14.6.2017 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1_Dokumentace k plnění předmětu zakázky.zip 28 MB 25.05.2017 14:30:53
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_Smlouva o dílo - návrh.doc 115 kB 25.05.2017 14:30:53
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3_Krycí list veřejné zakázky.xls 24 kB 25.05.2017 14:30:53
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4_16-26 - Stavební úpravy školní jídelny_VÝKAZ VÝMĚR_bez VZT_24_5_2017.xls 531 kB 25.05.2017 14:30:53
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ.doc 27 kB 25.05.2017 14:30:53
Výzva k podání nabídek 0_Výzva k předložení cen. nabídky.pdf 1 MB 25.05.2017 15:27:01