Informační karta veřejné zakázky


Název: Revitalizace návsi v Třeboradicích a Miškovicích – úprava zeleně
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000016
Evidenční číslo: 2018_16/KVÚ/32
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Kancelář vedení ÚMČ
Datum zahájení: 24.05.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava stávající zeleně, ošetření dřevin, výsadba a založení nové vegetace včetně zálivky po dobu 1 roku, dodávka a instalace drobného mobiliáře.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zrušení zadávacího řízení
Datum zrušení veřejné zakázky: 15.06.2018
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 24.05.2018 Do: 15.6.2018 11:58
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: USN RM 314/2018 Na veřejnou zakázku nereagoval žádný zájemce - zrušena dnem, do kdy měly bát nabídky podávány, tj. 15.06.2018.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k předložení cenové nabídky.pdf 1 MB 24.05.2018 15:22:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr - Třeboradice.zip 2 MB 24.05.2018 15:22:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2 - Projektová dokumentace vč. výkazu výměr - Miškovice.zip 2 MB 24.05.2018 15:22:11
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3 - Krycí list veřejné zakázky.xlsx 12 kB 24.05.2018 15:22:11