Informační karta veřejné zakázky


Název: Samojízdný pracovní stroj do 3500 kg
Identifikátor veřejné zakázky: P21V00000001
Evidenční číslo: 2021_01/OŽPaMp
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Datum zahájení: 14.04.2021
Rok zahájení: 2021
Typ: podlimitní
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka samojízdného pracovního stroje do 3500 kg pro údržbu zeleně, vyvážení odpadkových košů a košů na psí exkrementy a na zimní údržbu komunikací a chodníků (dále jen „pracovní stroj“), včetně zajištění finančního leasingu.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 14.04.2021 Do: 26.4.2021 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Podrobnosti na https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/samojizdny-pracovni-stroj-do-3500-kg

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 0 Výzva k podání nabídek_2021.pdf 243 kB 14.04.2021 16:17:49