Informační karta veřejné zakázky


Název: Oprava bytu č. 2, Lužnická č.p. 627, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000005
Evidenční číslo: 2017/OBHSB/05
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 01.05.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění je provedení opravy bytu ve správě MČ, v rozsahu kompletní výměny elektroinstalace a ZTI včetně zařizovacích předmětů - ulice Lužnická, č.p. 627, Praha - Čakovice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: 250 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 13.04.2017 Do: 10.5.2017 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 24.04.2017 v 9.30 hodin.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 1 Žádost o předložení cenové nabídky 627 byt 2 (2).pdf 259 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 2 Krycí list veřejné zakázky 627 byt 2.xls 24 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 3 SOD 627 oprava bytu 2.doc 107 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4 Výkaz výměr 627 byt 2.xls 61 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 5 Technicka zprava 627 byt 2.doc 45 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6 Půdorys 627 byt 2.pdf 18 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7 Elektro - zásuvky 627 byt 2.pdf 26 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 8 Elektro - osvětlení 627 byt 2.pdf 26 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20170323_102408.jpg 810 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20170323_102410.jpg 698 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20170323_102456.jpg 949 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20170323_102510.jpg 695 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20170323_102519.jpg 728 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20170323_102539.jpg 775 kB 13.04.2017 11:40:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 20170323_102620.jpg 658 kB 13.04.2017 11:40:04