Informační karta veřejné zakázky


Název: Stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská – výdejna jídel 1.NP školní výdejny ul. Jizerská č. p. 816, parc. č. 1151/12
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000010
Evidenční číslo: 2017/INV/10
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor výstavby
Datum zahájení: 15.06.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská – výdejna jídel 1.NP školní výdejny ul. Jizerská č. p. 816, parc. č. 1151/12, Čakovice. Zpracovatelem zadávací projektové dokumentace je projekční kancelář GREBNER spol.s r.o., Jeseniova 1196/52, Praha 3, IČ: 25076655, HIP: Ing. Dagmar Selicharová, ČKAIT: 0009698.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: 3 200 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 15.06.2017 Do: 10.7.2017 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 27.6.2017 v 10,00 hodin. Sraz zúčastněných je na místě uvažovaného plnění u vstupu ul. Jizerská č. p. 816, Čakovice. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Podepsaná výzva.pdf 1 MB 15.06.2017 9:38:43
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 - PD_ZŠ Čakovice_Výdejna.zip 14 MB 15.06.2017 9:38:43
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2 - Smlouva o dílo - návrh.doc 121 kB 15.06.2017 9:38:43
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3 - Krycí list veřejné zakázky.xls 24 kB 15.06.2017 9:38:43
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4 - ZŠ Čakovice 1.NP školní výdejny Podklad pro ocenění VV.xlsx 209 kB 15.06.2017 9:38:43
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ.doc 27 kB 15.06.2017 9:38:43