Informační karta veřejné zakázky


Název: Nákup samojízdného pracovního stroje do 3500 kg formou leasingu
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000009
Evidenční číslo: 2018_09/ORUO/25
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 27.04.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: podlimitní
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Jde o veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení samojízdného pracovního stroje do 3500 kg pro údržbu zeleně, vyvážení košů odpadkových a na psí exkrementy a na zimní údržbu komunikací a chodníků s parametry dle zadávací dokumentace formou leasingu (tj. nájem samojízdného pracovního stroje do 3500 kg s následnou koupí do vlastnictví zadavatele).
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: 3 000 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 27.04.2018 Do: 17.5.2018 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k předložení nabídky.pdf 837 kB 26.04.2018 15:29:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací dokumentace.pdf 1 MB 26.04.2018 15:29:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) USN RM 233.pdf 244 kB 26.04.2018 15:29:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1_Krycí list.xls 20 kB 26.04.2018 15:29:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_Technická specifikace.xlsx 19 kB 26.04.2018 15:29:40
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3_Čestné prohlášení.doc 49 kB 26.04.2018 15:29:40
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) Písemná zpráva zadavatele.pdf 1015 kB 18.06.2018 17:09:29
Písemná zpráva (podle § 217 zákona) Oznámení o zrušení zadávacího řízení.pdf 837 kB 18.06.2018 17:09:41