Informační karta veřejné zakázky


Název: Zámek Čakovice – oprava omítek v části objektu, Cukrovarská 1, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000019
Evidenční číslo: 2019_19/OBHSB
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 20.06.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení sanačního opatření v části objektu zámku, v rozsahu opravy vnitřních omítek a provedení vnější a svislé hydroizolace zdiva – Cukrovarská 1, Praha - Čakovice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zrušení zadávacího řízení
Datum zrušení veřejné zakázky: 29.07.2019
Předpokládaná hodnota: 500 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 20.06.2019 Do: 22.7.2019 13:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=zamek-cakovice-oprava-omitek-v-casti-objektu-cukrovarska-1-praha-cakovice

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 1 Žádost o předložení cenové nabídky el podpis.pdf 321 kB 20.06.2019 16:13:02