Informační karta veřejné zakázky


Název: Oprava bytů č. 1 a č. 6, Lužnická č.p. 629, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000019
Evidenční číslo: 2018_19/OBHSB/35
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 25.06.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení opravy dvou bytů ve správě MČ, v rozsahu kompletní výměny elektroinstalace a ZTI včetně zařizovacích předmětů a změny dispozice – ulice Lužnická č.p. 629, Praha – Čakovice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 25.06.2018 Do: 23.7.2018 10:01
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17.07.2018 ve 14.00 hodin. Sraz zúčastněných je před budovou čp. 629 v Lužnické ulici, Praha - Čakovice. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 1 Žádost o předložení cenové nabídky 629.pdf 150 kB 25.06.2018 14:53:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 2 Krycí list veřejné zakázky 629 byt 1 a 6.xls 24 kB 25.06.2018 14:53:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 3 SOD 629 oprava bytů 1 a 6.doc 111 kB 25.06.2018 14:53:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD 629 byt 1.zip 6 MB 25.06.2018 14:53:16
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) ZD 629 byt 6.zip 9 MB 25.06.2018 14:53:16