Informační karta veřejné zakázky


Název: Bourací práce na pozemku parc. č. 1151/1, 1151/17 a 1151/18, k. ú. Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000003
Evidenční číslo: INV/2016/03
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: ---
Datum zahájení: 03.08.2016
Rok zahájení: 2016
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění je odstranění staveb nazvaných Mateřské centrum č. p. 24, objekt garáží a dílen na poz. parc. č. 1151/18 a 1151/17 v k. ú. Čakovice, při ul. Jizerská, dále odstranění stavby - zahradní domek, pergola a ohradní zeď včetně zpevněných ploch okolí, na poz. parc. č. 1151/1 a 1151/17 v k. ú. Čakovice.
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 03.08.2016 Do: 22.8.2016 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): 03.08.2016
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Krycí list veřejné zakázky.xls 19 kB 03.08.2016 11:39:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Vyjadreni.pdf 4 MB 03.08.2016 11:39:20
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Výkaz výměr.xls 237 kB 03.08.2016 11:39:20
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) Smlouva o dílo - návrh.doc 110 kB 03.08.2016 11:39:20
Výzva k podání nabídek Výzva.pdf 1 MB 03.08.2016 11:39:20
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 251_2016 – IM-stav Praha – bourací práce.pdf 4 MB 04.10.2016 9:56:13
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 251-2016 Přílohy.pdf 13 MB 04.10.2016 9:56:13