Informační karta veřejné zakázky


Název: Modernizace osvětlení s energetickou úsporou v ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P16V00000001
Evidenční číslo: INV/2016/01
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: ---
Datum zahájení: 15.07.2016
Rok zahájení: 2016
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Výměna stávajícího osvětlení a nutných silnoproudých rozvodů elektro včetně všech souvisejících stavebních prací v tzv. staré budově, nové budově a tělocvičně ZŠ Dr. Edvarda Beneše na adrese náměstí J. Berana 500/1, Praha - Čakovice.
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: --- Do: 28.7.2016 00:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídky.pdf 0 B 28.07.2016 15:56:21
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 20160715 čistopis SMLOUVA O DÍLO LED.docx 122 kB 28.07.2016 15:56:21
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
Dodatečná informace č.1.doc 37 kB 28.07.2016 15:56:21
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
NOVA-BUDOVA.ZIP 476 kB 28.07.2016 15:56:21
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
STARA-BUDOVA.ZIP 497 kB 28.07.2016 15:56:21
Jiný dokument
(Příloha k zadávací dokumentaci)
TELOCVICNA.ZIP 73 kB 28.07.2016 15:56:21
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) 214-2016 – APTO, a.s. – modernizace osvětlení ZŠ.pdf 4 MB 04.10.2016 9:54:13
Jiný dokument
(Výsledek výběrového řízení)
Předávací protokol o převzetí a odevzdání díla.pdf 299 kB 18.10.2016 15:34:17