Informační karta veřejné zakázky


Název: Infrastruktura pro pořádání sportovních akcí Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000006
Evidenční číslo: 2018_06/ORUO/22
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 16.04.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace „Infrastruktury pro pořádání sportovních akcí Čakovice“, která zahrnuje vybudování nové autobusové zastávky pro přepravu osob do areálu sportoviště TJ Avia a současné zpevnění travnaté plochy (pomocí vegetačních roštů) pro dočasné umístění zázemí při pořádání sportovních akcí.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 16.04.2018 Do: 3.5.2018 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 23.4. 2018 v 11,00 hodin. Sraz zúčastněných je na místě uvažovaného plnění. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k předložení cenové nabídky_signed.pdf 1 MB 16.04.2018 17:27:49
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace.zip 8 MB 16.04.2018 17:27:49
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2 - Výkaz výměr.pdf 1 MB 16.04.2018 17:27:49
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3 - Krycí list veřejné zakázky.xlsx 12 kB 16.04.2018 17:27:49
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí.pdf 219 kB 16.04.2018 17:27:49
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5 - Stavební povolení.pdf 606 kB 16.04.2018 17:27:49
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Výkaz výměr_.xls 271 kB 27.04.2018 10:21:54
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Smlouva o dílo INFRASTRUKTURA.docx 56 kB 02.05.2018 8:11:32