Informační karta veřejné zakázky


Název: Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce systému ÚT objektu gymnázia, Praha-Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P20V00000003
Evidenční číslo: 2020-3/OBHSB
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 21.04.2020
Rok zahájení: 2020
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení rekonstrukce systému ústředního vytápění v objektu gymnázia, v rozsahu kompletní výměny rozvodů a těles ÚT a rekonstrukce strojní části výměníkové stanice – náměstí 25. března čp. 100, Praha – Čakovice. Předmětem zakázky bude provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provedení stavby a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy této Výzvy. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy, ale o kterých účastník výběrového řízení věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Projektová dokumentace je nadřazena soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V případě, že dodavatel zjistí v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr chyby nebo chybějící položky, požádá dodavatel o vysvětlení zadávacích podmínek (viz bod 4 této Výzvy), a to i po uplynutí lhůty pro doručení žádostí o vysvětlení.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---  
Lhůta pro podání nabídek: Od: 21.04.2020 Do: 5.5.2020 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele : https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-systemu-ut-objektu-gymnazia-praha-cakovice

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce systému ÚT objektu gymnázia, Praha-Čakovice.pdf 776 kB 21.04.2020 8:29:56