Informační karta veřejné zakázky


Název: Projektová dokumentace a inž. činnost na revitalizaci předprostoru hřbitovů v Praze - Čakovicích II
Identifikátor veřejné zakázky: P19V00000016
Evidenční číslo: 2019_16/ORUO
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 30.05.2019
Rok zahájení: 2019
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro vydání stavebního povolení v úrovni prováděcího projektu. Podkladem pro vypracování PD je zadávací dokumentace v rozsahu: · zadávací podmínky · architektonická studie (Ing. Eva Vízková a MgA. Adam Vízek, XI.2016) ve formátu PDF
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: 400 000,00 Kč   s DPH
Lhůta pro podání nabídek: Od: 30.05.2019 Do: 3.6.2019 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva k nabídce PD revital předprostoru hřbitovů II. v Praze_Čakovicích.pdf 98 kB 30.05.2019 10:04:57
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Krycí list nabídky_revital předprostoru hřbitovů 2.docx 16 kB 30.05.2019 10:05:13
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) SoD revitalizace předprost hřbitovů II. Praha_Čakovice.docx 40 kB 30.05.2019 10:05:13
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací podmínky 2.pdf 60 kB 30.05.2019 10:05:13