Informační karta veřejné zakázky


Název: Zámek Čakovice - zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha - Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000007
Evidenční číslo: 2017/INV/07
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 25.05.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je změna dokončené stavby, stavební úprava - vestavba do podkrovních prostor ve 3.NP objektu, jejímž cílem je vytvořit zázemí víceúčelového sálu pro 90 osob včetně účinkujících.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zrušení zadávacího řízení
Datum zrušení veřejné zakázky: 14.06.2017
Předpokládaná hodnota: 3 000 000,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 25.05.2017 Do: 14.6.2017 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 00. Výzva k předložení cenové nabídky.pdf 1 MB 25.05.2017 15:25:24
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 01. Projektová dokumentace.zip 34 MB 25.05.2017 15:25:24
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 02. Smlouva o dílo - návrh.doc 117 kB 25.05.2017 15:25:24
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 03. Krycí list veřejné zakázky.xls 19 kB 25.05.2017 15:25:24
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 04. Výkaz výměr.zip 707 kB 25.05.2017 15:25:24
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 05 - Čestné prohlášení.doc 27 kB 25.05.2017 15:25:24