Informační karta veřejné zakázky


Název: Mateřská škola – oprava podlahy v části objektu Praha – Čakovice, Něvská 830/11
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000003
Evidenční číslo: 2018_03/OBHSB/19
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 09.04.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení sanace podlah ve východní části budovy mateřské školy, v rozsahu výměny celé vrstvy podlah až na stávající hydroizolaci, včetně nových nášlapných vrstev a revize stávajících rozvodů ÚT a ZTI - ulice Něvská čp. 830, Praha – Čakovice, popsaných v zadávací dokumentaci zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířené o soupis prací a dodávek s výkazem výměr.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: podávání nabídek
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 09.04.2018 Do: 2.5.2018 13:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.04.2018 v 10.00 hodin. Sraz zúčastněných je před budovou čp. 830 v ulici Jizerská, Praha - Čakovice. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění.

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek 1 Žádost o předložení cenové nabídky čp 830.pdf 1 MB 09.04.2018 17:45:18
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 2 Krycí list veřejné zakázky oprava podlahy čp 830.xls 24 kB 09.04.2018 17:45:18
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 3 SOD oprava podlahy čp 830.doc 107 kB 09.04.2018 17:45:18
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 4 Průvodní a technická zpráva čp 830.pdf 81 kB 09.04.2018 17:45:18
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 5 Sešit1Čakovice 3 slepý čp 830.xlsx 36 kB 09.04.2018 17:45:18
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 6 Půd. přízemí MŠ čp 830.pdf 435 kB 09.04.2018 17:45:18
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 7 Detail podlahy čp 830.pdf 258 kB 09.04.2018 17:45:18
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) 8 situace čp 830.pdf 255 kB 09.04.2018 17:45:18
Výzva k podání nabídek Dodat. info č. 1_830 VŘ oprava podlahy.pdf 231 kB 23.04.2018 14:44:29
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Dodat. info č. 1_MŠ půdorys příz opravený 20_4.pdf 442 kB 23.04.2018 14:46:14
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Dodat. info č. 1_Pruvodní a technická zpráva opraveno 20_4.pdf 86 kB 23.04.2018 14:46:14
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Dodat. info č. 1_Sešit1Něvská Čakovice slepý opraveny 23_4.xlsx 41 kB 23.04.2018 14:46:14
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Dodat. info č. 1_Vyjádření zpracovatele.pdf 126 kB 23.04.2018 14:51:35