Informační karta veřejné zakázky


Název: Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000012
Evidenční číslo: 2017/INV/12
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: Z2017-019137
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 20.07.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: nadlimitní
Druh zakázky: dodávky
Popis veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem dodávky budou zejména následující zařízení: Zařízení č. 1 - Kuchyně - přívod vzduchu Zařízení č. 1A - Kuchyně - odvod vzduchu Zařízení č. 2 - Šatny a zázemí kuchyně - přívod vzduchu Zařízení č. 2A - Šatny a zázemí kuchyně - odvod vzduchu Zařízení č. 3 - Strojovna chlazení 1.PP - přívod a odvod vzduchu Zařízení č. 4A - Umývárna, WC, sklad 1.NP - odvod vzduchu Zařízení č. 5A - Odpadky 1.NP - odvod vzduchu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota: 8 731 589,00 Kč
Lhůta pro podání nabídek: Od: 20.07.2017 Do: 24.8.2017 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací dokumentace_fin 170717_signed.pdf 588 kB 20.07.2017 9:01:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 1 Dokumentace pro výběr dodavatele.zip 3 MB 20.07.2017 9:01:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 2_výkaz výměr.xls 324 kB 20.07.2017 9:01:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3_návrh kupní smlouvy_fin.docx 30 kB 20.07.2017 9:01:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 4_krycí list nabídky_fin.docx 17 kB 20.07.2017 9:01:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 5_čestné prohlášení o spl. zákl. způsobilosti.docx 18 kB 20.07.2017 9:01:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 6_Seznam významných dodávek.docx 20 kB 20.07.2017 9:01:58
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 7_Seznam poddodavatelů.docx 16 kB 20.07.2017 9:01:58
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf 279 kB 24.07.2017 14:00:41
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3.pdf 353 kB 28.07.2017 11:08:42
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona) Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf 272 kB 28.07.2017 11:08:42
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací dokumentace_verze k 01082017_signed.pdf 588 kB 07.08.2017 8:33:32
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Příloha č. 3_návrh kupní smlouvy_verze k 01082017.docx 31 kB 07.08.2017 8:33:32
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Změna zadávací dokumentace_signed.pdf 229 kB 07.08.2017 8:33:32