Informační karta veřejné zakázky


Název: Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000026
Evidenční číslo: 2018_26/OBHSB/42
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor bytového hospodářství a správy budov
Datum zahájení: 20.09.2018
Rok zahájení: 2018
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: služby
Popis veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je: a) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně položkového výkazu výměr a kontrolního ocenění položkového výkazu výměr. b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr . c) Účast na jednáních s investorem na akci, Snížení energetické náročnosti a modernizace bytových domů Čakovice“ . d) Obstarání inženýrské činnosti za účelem povolení stavby. e) Předmětem díla je také zpracování a projednání dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit potřebám zadání veřejné zakázky na stavební práce a poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, jenž bude spočívat především v poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, účast v hodnotící komisi při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Dokumentace včetně výkazu výměr bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a souvisejících zákonů a vyhlášek v platném znění. f) Zajištění autorského dozoru, včetně účasti na vybraných kontrolních dnech, zodpovídání dotazů, komunikace s investorem, dodavatelem apod. g) Vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, posudků, návrhů, studií, ěření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. 4 Účastník předá jako konečný výstup plnění 6 výtisků projektové dokumentace a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD (doku menty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Součástí elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr), který bude po užit pro potřeby zadávacího řízení na výběr zhotovitele. V projektové dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (DPS) ani ve slepém rozpočtu nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele.
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zrušení zadávacího řízení
Datum zrušení veřejné zakázky: 26.10.2018
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 20.09.2018 Do: 17.10.2018 10:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Zadávací dokumentace 20.9. el. podpis.doc 226 kB 20.09.2018 14:11:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) P2 - Studie revitalizace bytových domů.pdf 4 MB 20.09.2018 14:11:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Závazný vzor smlouvy 5.9..docx 56 kB 20.09.2018 14:11:04
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf 558 kB 11.10.2018 14:02:14