Informační karta veřejné zakázky


Název: Souvislá údržba komunikace - A27
Identifikátor veřejné zakázky: P17V00000016
Evidenční číslo: 2017/ORUO_SP/16
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ: ---
Odbor: Odbor rozvoje a údržby obce
Datum zahájení: 19.10.2017
Rok zahájení: 2017
Typ: malého rozsahu
Druh zakázky: stavební práce
Popis veřejné zakázky: Předmětem výzvy k podání nabídky je poptávka stavebních prací spočívajících v opravě vozovky (souvislá údržba) v k.ú. Čakovice, nepojmenovaná cesta plynule navazující na ulici K Sedlišti v Praze - Čakovicích dle přiloženého výkazu výměr a PD. Práce budou sestávat z následujících činností: • Oprava podkladových pojezdných vrstev • Položení nový pojezdných vrstev vozovky
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Fáze zadávacího řízení: zadání zakázky
Předpokládaná hodnota: ---
Lhůta pro podání nabídek: Od: 19.10.2017 Do: 30.10.2017 12:00
Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: ---
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky: ---
Vítězný účastník: ---
Vítězná cena bez DPH: ---
Poznámka k vítěznému účastníku: ---
Datum zadání zakázky (uzavření smlouv): ---
Skutečně uhrazená cena bez DPH: ---
Dělená na části: Ne
Rámcová dohoda: Ne
Dynamický nákupní systém: Ne
Poznámka k ceně: ---
Poznámka: ---

Účastník zadávacího řízení

K zakázce není napojen žádný účastník!

Dodavatel

K zakázce není napojen žádný dodavatel!

Rozpad skutečně uhrazené ceny

K dodavateli není vložen rozpad ceny!

Subdodavatel

K dodavateli není napojen žádný subdodavatel!

Související zakázky

K zakázce nejsou napojeny žádné související zakázky!

Seznam souborů k zakázce

Typ souboruNázevVelikostDatum uveřejnění
Výzva k podání nabídek Výzva A27 trať 070-hranice s kú Letňany (říjen 2017).pdf 632 kB 19.10.2017 10:03:00
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) MČ Praha Čakovice, Souvislá údržba cyklotrasy A27_vym.xlsx 72 kB 19.10.2017 10:03:00
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona) Dokumentace_pro_vyber_zhotovitele.zip 817 kB 19.10.2017 10:03:00