Přehled veřejných zakázek městské části Praha Čakovice

Zadavatel: Úřad městské části Praha - Čakovice IČ: 00231291 Identifikátor profilu zadavatele:
Adresa: nám. 25. března 121 E-mail: mestska.cast@cakovice.cz Tel.: +420283061419
Typ zakázky: Druh zakázky:
Druh řízení: Fáze řízení:
Odbor:
Textový řetězec:

záznamů: 24

RokNázev zakázkyTyp zakázkyDruh zakázkyFáze řízeníDatum uzavření smlouvySmlouvaPoslední změna
2017 Souvislá údržba komunikace - A27 malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 19.10.2017 10:02:51
2017 Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice podlimitní stavební práce podávání nabídek 12.10.2017 9:34:17
2017 Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí podlimitní stavební práce podávání nabídek 20.10.2017 8:02:57
2017 Souvislá údržba ulice Oderská malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 24.07.2017 14:08:39
2017 Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice nadlimitní dodávky podávání nabídek 07.08.2017 8:33:32
2017 Zámek Čakovice – zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha , Čakovice malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 22.06.2017 10:52:47
2017 Stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská – výdejna jídel 1.NP školní výdejny ul. Jizerská č. p. 816, parc. č. 1151/12 malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 15.06.2017 9:38:31
2017 Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 11.10.2017 10:58:43
2017 Oprava soklu radnice ÚMČ Praha - Čakovice - nám. 25. března 121, Praha - Čakovice malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 26.05.2017 12:21:05
2017 Zámek Čakovice - zázemí společenského sálu, parc. č. 1271/1, k.ú. Čakovice, Praha - Čakovice malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 25.05.2017 15:25:09
2017 Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše- stavební část, ul. Jizerská 840, Praha - Čakovice malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 25.05.2017 15:27:01
2017 Oprava bytu č. 2, Lužnická č.p. 627, Praha - Čakovice malého rozsahu stavební práce zadání zakázky 24.05.2017 13:31:58
2017 Oprava bytu č. 4, Doubravská č.p. 689, Praha - Čakovice malého rozsahu stavební práce zadání zakázky 24.05.2017 13:31:40
2017 Oprava bytu č. 4, Niská č.p. 632, Praha - Čakovice malého rozsahu stavební práce zadání zakázky 24.05.2017 13:31:25
2017 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Třeboradického potoka malého rozsahu dodávky předběžné oznámení 15.02.2017 16:22:03
2017 Oprava bytu č. 2, Otavská č. p. 621, Praha - Čakovice malého rozsahu dodávky podávání nabídek 13.12.2016 12:32:11
2016 PENB pro bytové objekty ve správě MČ Praha - Čakovice malého rozsahu služby podávání nabídek 08.11.2016 9:10:22
2016 Služebna městské policie, nástavba, stavební úpravy, k č.p. 520, v k.ú. Čakovice, Praha, Čakovice, ul. Bělomlýnská malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 03.11.2016 9:18:12
2016 Relaxpark Třeboradické korzo, etapa č.1 Tryskovická malého rozsahu stavební práce podávání nabídek 27.10.2016 8:38:41
2016 Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice, včetně úpravy okolí podlimitní stavební práce zrušení zadávacího řízení 21.12.2016 13:10:05
2016 Modernizace gastronomického provozu školní jídelny ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Čakovice nadlimitní dodávky podávání nabídek 15.11.2016 11:53:01
2016 Bourací práce na pozemku parc. č. 1151/1, 1151/17 a 1151/18, k. ú. Čakovice malého rozsahu stavební práce zadání zakázky 3.8.2016 Zobrazit
Zobrazit
Zobrazit
04.10.2016 9:56:13
2016 Oprava zdí oplocení areálu MŠ Čakovice II. malého rozsahu stavební práce zadání zakázky 3.8.2016 Zobrazit
Zobrazit
04.10.2016 9:57:10
2016 Modernizace osvětlení s energetickou úsporou v ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha - Čakovice malého rozsahu stavební práce ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky Zobrazit
Zobrazit
18.10.2016 15:34:17